Monday, December 21, 2009

Kadınlar

Tezim için okuyor olduğum bir Osmanlıca dergiden alıntıdır:

'...Ve burada kadının genel çalışmaya, sosyal faaliyete karışması lüzumunu ileri sürerek, en mühim kadın hastalıklarından biri olan 'isteri'nin meslek sahibi olan kadınlardan ziyade evlerinde kapalı kadınlarda bulunduğunu, deliller ileri sürmekle zikr etmiştir...Hüseyin Ragıp Bey kadının akli kabiliyet itibariyle erkeğin aşağısında olduğu hakkındaki iddiayı zikr ile kadın hafızasının erkek hafızasından kuvvetli olduğu hakkında psikologların tecrübelerini zikr etmiştir.'

Yeni Mecmua, Sayı 32, 14 Şubat 1918

:-)

Daha o yıllarda kadın hakları için mücadele veren, ve kadının çalışma, hayata katılma gerekliliğini savunan Osmanlı erkeklerinin olduğunu bilmek, çok şaşırtıcı ve mutluluk verici bir şey!


No comments:

Post a Comment